Oproep Nederlandse singleplays bij de NPO Editie 2020: Spannende kinderfilms


CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. De uiteindelijk geproduceerde singleplays worden in 2022 uitgezonden op Zapp. Deadline: maandag 2 november 2020 om 17.00 uur.

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten. Met singleplay wordt een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 70 en maximaal 90 minuten bedoeld, primair gemaakt voor televisievertoning. De uiteindelijk geproduceerde singleplays worden in 2022 uitgezonden op Zapp.

Er kunnen maximaal twaalf bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario. De selectie geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent maximaal zes producties gerealiseerd, bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

Thema: spannende kinderfilms

Het gaat om spannende kinderfilms voor de doelgroep 6-12 jaar, waarbij het voor een ouder publiek leuk is om mee te kijken. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en vooral erg spannend. Te denken valt bijvoorbeeld aan whodunit/thriller/mysterie. De verhalen kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu. Inclusiviteit is hierbij een gegeven.

Belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget van maximaal € 830.000 per productie. Voor de 1e fase én de 2e fase ontwikkeling is voor beide fases € 22.500 beschikbaar.

Voorwaarden voor het indienen

Deadline voor het indienen

Indiening geschiedt uiterlijk maandag 2 november 2020 om 17.00 uur bij CoBO.
Let op! De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met CoBO, telefoon 035-6775348